O nás

Naša spoločnosť sa v počiatkoch svojho vzniku zaoberala prevažne rozsiahlou strojárskou a zváracou činnosťou. Jednalo sa hlavne o odporové zváranie a zváranie plameňom, prevažne na konštrukčných prvkoch a vodovodných armatúrach na rozvodoch TUV  a UK technického zabezpečenia, následkom havárie na vodovodných sieťach. Postupom času na dopyt našich zákazníkov a stále rastúcej klientele sme museli definitívne upustiť od  výroby konštrukčných prvkov a plne sa zamerať na havarijný servis inžinierskych sietí -vodovodov, vodojemov, protipožiarnych prvkov – hydrantov, rozvodov TUV, UK a ústredného kúrenia, teplovodov, vodovodných prípojok, kanalizačných sieti, drenáži, dažďových kanalizácií a odvodňovacích zariadení. Samozrejmosťou je aj profesionálne čistenie upchatých odpadov.

Posôbnosť

Takýto servis poskytujeme bežným zákazníkom v domácnostiach, firmám, priemyselným  areálom , školám, budovám verejnej správy, fabrikám, bytovým domom a vlastníkom nebytových priestorov a iným správcovským spoločnostiam. Pôsobíme v Bratislave a blízkom okolí – Pezinok, Modra, Senec, Malacky.

Postupom času sme si uvedomili,  že ak chceme prontný,  rýchly,  kvalitný a efektívny servis nemôžeme sa spoliehať na spoluprácu  subdodávateľov a iných externých firiem v technickom odvetvi kde nastáva časté omeškanie dodávky prác a služieb, zbytočné predraženie zákazky, prestoje a iné komplikácie preto sa musíme  vždy spoliehať len samy na seba. Na základe toho sme sa začali rozširovať technologicky  taktiež sme rozšírili vozový park aby sme pokryli celu škálu dopytovaných služieb v našom odvetvi.

Komplexnosť služieb

Disponujeme teda výkopovou a nakladacou technikou pre zhotovenie všetkých zemných prác, taktiež vlastníme nákladné automobily a kontajnerové vozidla na odvoz stavebných sypkých materiálov –  odpadov po havariách. Pre finálne vyhotovenia máme k dispozícii cestný valec, hutniacie zariadenia ako sú vibračné dosky – nohy. Preto nie sme odkázaný na požičovne. Časom ale aj nám prišla na um myšlienka akým spôsobom si môžeme prácu zefektívniť a urýchliť. Na komplikovaných úsekoch a keďže sme sa chceli odlíšiť od konkurencie rozšírili sme technológie zabezpečujúce lokalizáciu a vyhľadávanie porúch na vodovodných a kanalizačných sieťach.

Ďalej nám pribudli v portfóliu mechanizmy  pre zhotovenie bezvýkopovej výmeny potrubia a to pretláčacie zariadenia a sanačné zariadenia pre vložkovanie a bez výkopovú rekonštrukciu poškodených úsekov potrubia. V dohľadnej budúcnosti máme v pláne ďalej rozširovať našu špecializáciu a modernizáciu aby sme vedeli naďalej vykonávať jednoduchšie,  rýchlejšie a efektívnejšie celú škálu našich služieb a činnosti k spokojnosti zákazníkov. Ďalej sa plánujeme  doškoľovať, rekvalifikovať a modernizovať technologické postupy aby  sme vedeli vždy efektívne a rýchlo zareagovať na všetky nepredvídateľné situácie a okolnosti.

Komplexnosť a kvalitu našich vodárenských služieb odzrkadľujú aj pozitívne recenzie našich klientov – Ďakujeme.

Tím Vortech s.r.o.

O nás - vodári Bratislava - Vortech s.r.o. - Havarijná služba v Bratislave